Kontakt: sinnerud@bbnett.no   Følg oss: Følg oss på facebook Flere språk
Fjetre Gård i Stange med gårdsferie
Meny Fjetre
       

Fjetre Gård - historien om gården

Fjetre er en gammel slektsgård med rett nedadstigende linje fra 1600-tallet.
Navnet Fjetre kommer muligens av ei å (større bekk) som renner forbi gården ned til Mjøsa. Ordet fjoturr betyr lenke. Åa slynger seg diagonalt gjennom eiendommen som et 900m langt lenke. Gården Fiettrwn er beskrevet på 1500-tallet som en fullgård.

Fjetre er i dag på 460da dyrket jord og 160da skog. I tillegg en del leid jord i nærheten. Skogen er rett bak husa og blir benyttet mye som rekreasjonsområde. Det er opparbeidet og merkede stier i et frodig kulturlandskap.

Vi driver i dag med tradisjonell planteproduksjon med korn, poteter og gulrot.

Leveransene er fordelt med avtaler til konsummarkedet og kontraktproduksjon til fabrikk. Det er i dag ingen videreforedling av poteter/gulrot på gården, kun råvarelevrandør.
Melkeproduksjonen ble avviklet i 1950-åra. Det ble ombygd til slaktegrisproduksjon som holdt fram til midten av 1990-åra. I dag er det husdyrløst, bare en menneskekjær hund ved navn Lilly.

Dagens produksjon er basert på tidsmessige maskiner med sesonghjelp av utenlandske arbeidstakere.

Det har tidligere vært drevet med overnatting/pensjon på Fjetre. I mellomkrigsåra var sidebygningen bebodd av sommergjester fra Oslo og andre steder.

Like før krigen og spesielt etter, var gården mye benyttet som treningssenter for idrettsgrupper. Den hollandske skøytesporten har mye å takke for det våre forfedre ofret for dem i den ”moderne tid”. Andre land var også representert, opptil 7-8 nasjoner. Bellegget av 14-16 løpere her på vinterstid, også julekvelden, satte sitt preg på atmosfæren.

Virksomheten ble avviklet i 1956 da Arve Sinnerud (1913-1956) gikk bort etter en tragisk sykdom. Hans far, Peter, var da 80 år.

Vi blir under dagens landbruk oppfordret til å tenke nytt og kreativt. Det innebærer å opprettholde verdiskapningen på gårdene.
Dagens drivere av Fjetre ønsker å gjenoppta tradisjonen med overnatting og forpleining, tilpasset dagens krav. Våre målgrupper vil være bredere enn før. Det kan være ledergrupper, sponsorer till arr. i Hamar-regionen, mellomstore bedrifter, eller rett og slett turister som ønsker et alternativt opphold.

Vi vet at dette produktet vil være interessant for mange.

slektsgårdstueSamarbeidspartnere
Hamar Olympiske Anlegg Atlungstad Golf Hamar Regionen Reiseliv Hallentvedt Stange Vestbygd Mjøsgårdene Engelsk Nederlandsk Norsk Fjetre Gård Om Fjetre Gård Peter Sinnerud Tilbudet på Fjetre Gård Attraksjoner i Hamar området Kontakt Fjetre Gård